• Telefon : 49 542 180
1. Felvételi tájékoztató
2. Engedélyezett osztályok

OSZTÁLY SZAKMA MEGNEVEZÉSE LÉTSZÁM OSZTÁLYFŐNÖK
1/9.F központifűtés és gázhálózatrendszer-szerelő 20 Petruska Zoltán
1/9.H hegesztő 24 Nagy Tibor
1/9.L hegesztő 21 Himer Zsuzsanna
1/9.V villanyszerelő 21 Nagy Róbert
1/9.SZ szociális ápoló és gondozó 20 Molnárné Czaga Tímea
9. ÉVFOLYAM SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN 106
2/10.F központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő 19 Kiss Gergely
2/10.H hegesztő 23 Rémiás Róbert
2/10.L ipari gépész 11 Barczi Zsolt
2/10.V villanyszerelő 9 Mészáros Attila
10. ÉVFOLYAM SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN 62
3/11.C ipari gépész 13 Csapó Noémi
3/11.D villanyszerelő 11 Mátyus Vince
3/11.L hegesztő 8 Varga Viktória
kp. fűt. és gázh. rendszerszerelő 9
11. ÉVFOLYAM SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN 41
SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK ÖSSZESEN 209

 

OSZTÁLY SZAKMA MEGNEVEZÉSE LÉTSZÁM OSZTÁLYFŐNÖK
1/9.E elektronikai technikus 22 Szlávik Tibor
1/9.MG műszaki informatikus + gépgyártástechn. technikus 27 Baloghné Szerencsi Éva
1/9.TG irodai titkár + gépgyártástechn. technikus (német) 19 Molnárné Garadnai Nóra
9. ÉVFOLYAM SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN 68
       
2/10.E elektronikai technikus 8 Kóródi Dávid
2/10.V ügyviteli titkár 26 Wágner Judit
2/10.G gépgyártástechnológiai technikus 16 Bazsóné Marossy Rita
10. ÉVFOLYAM SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN 50
       
3/11.E elektronikai technikus 15 Vargáné Takács Judit
3/11.V Ügyviteli titkár 15 Józsa Ibolya
3/11.G gépgyártástechnológiai technikus 24 Bartók István
11. ÉVFOLYAM SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN 54
       
4/12.E elektronikai technikus 7 Pázmándi Henriett
4/12.V ügyviteli titkár 16 Dán Krisztina
12. ÉVFOLYAM SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN 23
SZÉ/12/1. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 13 Kiss Éva
SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA ÖSSZESEN 13
   
SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN 208

 

OSZTÁLY SZAKMA MEGNEVEZÉSE LÉTSZÁM OSZTÁLYFŐNÖK
1/13.A elektronikai technikus 13 Veres Attila
ügyviteli titkár 13
1/13.G gépgyártástechnológiai technikus 27 Terpák László
2/14.A elektronikai technikus 14 Szentpéteri Mónika
ügyviteli titkár 10
2/14.G gépgyártástechnológiai technikus 22 Petruska Zoltán
ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉS ÖSSZESEN 88

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 10 OSZTÁLY 172
SZAKGIMNÁZIUM 12 OSZTÁLY 208
ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉS 4 OSZTÁLY 88
TANULÓ LÉTSZÁM 26 OSZTÁLY 468

 

FELNŐTTOKTATÁS
OSZTÁLY SZAKMA MEGNEVEZÉSE LÉTSZÁM OSZTÁLYFŐNÖK
1.1/Fh Hegesztő 34 fő Orosz István
1.1/Fv Villanyszerelő 12 fő Nagy Róbert
13.1/13.Fe Elektronikai technikus 22 fő Sipos Gábor
13.1/13.Fg Gépgyártástechnológiai technikus 16 fő Török István
FELNŐTTOKTATÁS ÖSSZESEN 84 fő
ISKOLAI TANULÓLÉTSZÁM ÖSSZESEN 552 fő

Beiratkozás: A beiratkozás minden tanév júniusában az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott napon 8:00-13:00 között bonyolítjuk le

3. Díjfizetés

Tanulóinknak lehetőségük van étkezés igénybe vételére a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium menzáján.

Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hónap előre meghatározott napjain kell az iskolában vagy a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (TIK) fizetni, a TIK által meghatározott időpontokban. A TIK az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a tanuló részére azt visszafizeti, ha az étkezést a tanuló legkésőbb az étkezést megelőző napon 12 óráig az élelmezési ügyintézőnél lemondja. További részletek: TIK

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 36. § (4) bekezdése alapján a fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola vezetője dönt a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

A térítési díjjal, tandíjjal összefüggő kedvezményekre való jogosultság iránti igényt írásban kell benyújtani az iskola vezetőjének.

4. Ellenőrzések, vizsgálatok megállapításai:

A fenntartó az iskola értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett.

Az Állami számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.

5. Éves munkaterv, Nyitva tartás
6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai (feltöltés alatt)
7. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
8. Nevelő-oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége
9. Országos mérés-értékelés eredményei
10. Tanulók lemorzsolódási, évismétlés adatai (2015.09.01. – 2016.08.31.)

Szakközépiskola
lemorzsolódás: 19 fő évismétlő: 12 fő
Szakiskola
lemorzsolódás: 50 fő évismétlő: 5 fő
Érettségi utáni képzés
lemorzsolódás: 7 fő évismétlő: 1 fő

 

11. Érettségi vizsgák eredményei (feltöltés alatt)

  • 2014/2015.
12. Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége
13. Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
14. Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák szabályai
15. Iskolai osztályok száma, létszáma (feltöltés alatt)