• Telefon : 49 542 1801. Felvételi tájékoztató
2. Engedélyezett osztályok

OSZTÁLY SZAKMA MEGNEVEZÉSE LÉTSZÁM OSZTÁLYFŐNÖK
1/9.F központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 19 Nagy Endre
1/9.H hegesztő 16 Orosz István
1/9.O hegesztő 16 Szekeres Milán
1/9.L ipari gépész 18 Zelei Attila Péter
1/9.V villanyszerelő 19 Képes Judit
1/9.SZ szociális gondozó és ápoló 18 Kiss Éva
9. ÉVFOLYAM SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN 106
2/10.F központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 14 Petruska Zoltán
2/10.H hegesztő 20 Nagy Tibor
2/10.L ipari gépész 15 Ducsai Zoltán
2/10.V villanyszerelő 13 Nagy Róbert
2/10.SZ szociális gondozó és ápoló 11 Molnárné Czaga Tímea
10. ÉVFOLYAM SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN 73
3/11.F központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 17 Kiss Gergely
3/11.H hegesztő 23 Rémiás Róbert
3/11.L ipari gépész 12 Barczi Zsolt
3/11.V villanyszerelő 9 Mészáros Attila
11. ÉVFOLYAM SZAKKÖZÉPISKOLA ÖSSZESEN 61
SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK ÖSSZESEN 240

 

OSZTÁLY SZAKMA MEGNEVEZÉSE LÉTSZÁM OSZTÁLYFŐNÖK
1/9.EK elektronikai technikus + pénzügyi- és számviteli ügyintéző 32 Jakab Kinga
1/9.MG műszaki informatikus + gépgyártástechn. technikus 25 Koncsik Viktor
1/9.T irodai titkár 30 Magineczné Lukács Enikő
9. ÉVFOLYAM SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN 87
2/10.E elektronikai technikus 16 Sipos Gábor
2/10.KG pénzügyi- és számviteli ügyintéző + gépgyártástechnológiai technikus (angol) 17 Herczegné Szabó Anita
2/10.M műszaki informatikus 18 Dán Krisztina
2/10.TG irodai titkár + gépgyártástechnológiai technikus (német) 22 Szentpéteri Mónika
10. ÉVFOLYAM SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN 73
3/11.E elektronikai technikus 18 Szlávik Tibor
3/11.MG műszaki informatikus + gépgyártástechnológiai technikus 24 Baloghné Szerencsi Éva
3/11.TG irodai titkár + gépgyártástechnológiai technikus 17 Molnárné Garadnai Nóra
11. ÉVFOLYAM SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN 59
4/12.E elektronikai technikus 6 Kóródi Dávid
4/12.G gépgyártástechnológiai technikus 14 Bazsóné Marossy Rita
4/12.V ügyviteli titkár 22 Wágner Judit
12. ÉVFOLYAM SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN 42
SZÉ/12/1. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 25 Fekete Norbert
SZÉ/12/2. szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése 13 Zsóriné Mezei Anita
SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA ÖSSZESEN 38
SZAKGIMNÁZIUM ÖSSZESEN 299

 

OSZTÁLY SZAKMA MEGNEVEZÉSE LÉTSZÁM OSZTÁLYFŐNÖK
5/13.E elektronikai technikus 11 Kalotai Hajnalka
5/13.G gépgyártástechnológiai technikus 21 Bartók István
5/13.K pénzügyi-számviteli ügyintéző 11 Pázmándi Henriett
5/13.T ügyviteli titkár 10 Józsa Ibolya
ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉS ÖSSZESEN 53

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 15 OSZTÁLY 240
SZAKGIMNÁZIUM 13 OSZTÁLY 299
ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉS 4 OSZTÁLY 53
TANULÓ LÉTSZÁM 32 OSZTÁLY 592

 

FELNŐTTOKTATÁS
OSZTÁLY SZAKMA MEGNEVEZÉSE LÉTSZÁM OSZTÁLYFŐNÖK
Ksz/11.Ff központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 20 fő Orosz István
Ksz/11.Fh hegesztő 18 fő Szekeres Milán
Ksz/11.Fv villanyszerelő 20 fő Nagy Róbert
Ksz/12.Fh hegesztő 18 fő Nagy Endre
Ksz/12.Fv villanyszerelő 10 fő Kóródi Dávid
Ksz/12.Fa autóbuszvezető 32 fő Bozsik Imre
1/13.Fe elektronikai technikus 13 fő Sipos Gábor
1/13.Ft irodai titkár 15 fő Szentpéteri Mónika
2/14.Fe elektronikai technikus 10 fő Páricsi Tamás
2/14.Fg gépgyártástechnológiai technikus 6 fő Török István
2/14.Fm műszaki informatikus 9 fő Koncsik Viktor
2/14.Ft irodai titkár 3 fő Tarnóczi Enikő
FELNŐTTOKTATÁS ÖSSZESEN 174 fő
ISKOLAI TANULÓLÉTSZÁM ÖSSZESEN 766 fő

Beiratkozás: A beiratkozást minden tanév júniusában, az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott napon 8:00-13:00 között bonyolítjuk le.

3. Díjfizetés

Tanulóinknak lehetőségük van étkezés igénybe vételére a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium menzáján.

Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hónap előre meghatározott napjain kell az iskolában vagy a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (TIK) fizetni, a TIK által meghatározott időpontokban. A TIK az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a tanuló részére azt visszafizeti, ha az étkezést a tanuló legkésőbb az étkezést megelőző napon 12 óráig az élelmezési ügyintézőnél lemondja. További részletek: TIK

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 36. § (4) bekezdése alapján a fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola vezetője dönt a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

A térítési díjjal, tandíjjal összefüggő kedvezményekre való jogosultság iránti igényt írásban kell benyújtani az iskola vezetőjének.

4. Ellenőrzések, vizsgálatok megállapításai:

A fenntartó az iskola értékelésével kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett.

Az Állami számvevőszék vagy egyéb ellenőrző hatóság nyilvános megállapításokat nem tett.

5. Éves munkaterv, Nyitva tartás
6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai
7. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
8. Nevelő-oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége
9. Országos mérés-értékelés eredményei
10. Tanulók lemorzsolódási, évismétlés adatai (2017.09.01. – 2018.08.31.)

Szakgimnázium
lemorzsolódás: 5 fő évismétlő: 17 fő
Szakközépiskola
lemorzsolódás: 11 fő évismétlő: 31 fő
Érettségi utáni képzés
lemorzsolódás: 1 fő évismétlő: 0 fő
11. Érettségi vizsgák eredményei (2017/18.)
12. Tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetősége
13. Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
14. Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák szabályai