• Telefon : 49 542 180

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről

brassaisIskolánk 2014. szeptember 1-től szakmailag újra önállóan működik. Műszaki brassai-kicsiközépiskolaként elkötelezettek vagyunk a természettudományos és műszaki tantárgyak magas szintű oktatása és a tudás alapú társadalom kiépítésének szolgálata mellett.  A gazdaság világa iránt érdeklődőknek ügyviteli és közgazdasági képzésünk nyújt lehetőséget prosperatív szakmaszerzésre. Célunk, hogy a szakképzésben résztvevő tanulók a diákévek után a munka világában és/vagy a felsőoktatásban alkalmazható tudással és kompetenciákkal lépjenek ki az intézmény falai közül. Az új szakképzési rendszer minden itt tanuló diák számára lehetőséget ad az érettségi megszerzésére is.

Jakab Dénes igazgató

Iskolánk adatai:
Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
Honlap: http://brassai-tiszaujvaros.hu
E-mail: brassai[KUKAC]brassai-tiszaujvaros[PONT]hu
Telefon: 06-49-542-180
OM azonosító: 203 055
Feladatellátási hely kódja: 004

A középfokú felvételi eljárás résztvevői:

8. évfolyamot befejező tanulók, akik az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

– a 9. évfolyamra szakgimnáziumba vagy szakközépiskolákba.

Az általános iskolák kiemelt szerepet kapnak a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, a beküldendő dokumentumok elkészítése, tartalmi és formai ellenőrzése, hitelesítése.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat (Tanulói adatlap, Jelentkezési lapok, Módosító tanulói adatlap) – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba.
A Felvételi Központ feladata a Tanulói adatlapok feldolgozása, a felvételi eljárás végeredményének kialakítása.

Szakközépiskolákban az egészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálata:

Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

Személyes egyeztetés szükséges.

A középfokú felvételi eljárás szakaszai

A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll.

 1. Az első szakasz az általános felvételi eljárás, amelynek időszaka 2019. január 19-től 2019. április 30-ig tart.
 2. A második szakasz a rendkívüli felvételi eljárás, amelynek időszaka 2019. május 6-től 2019. augusztus 31-ig tart.

Az iskola általános felvételi eljárást hirdet, felvételi vizsgát nem tartunk, a rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.

Tájékoztató tanulmányi ösztöndíjról, tanulószerződésről

A Kormány minden évben meghatározza azon szakmákat, amelyekre a fenntartó korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult, valamint azokat a hiányszakmákat, amelyekben tanuló diákok tanulmányi ösztöndíjra jogosultak (hiányszakma).

A tanulmányi ösztöndíj mértékét a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) kormányrendelet határozza meg. A cél a hiány-szakképesítések körében tanuló, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó.Hungarian-forint_kicsi
Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény:

 1. 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;
 2. 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;
 3. 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;
 4. 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 27 000 Ft/hó;
 5. 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 35 000 Ft/hó.

Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény

 1. 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;
 2. 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó;
 3. 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 40 000 Ft/hó;
 4. 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 50 000 Ft/hó.

A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.
Az iskolákban folyó támogatott képzések illetve hiányszakmák fel vannak tüntetve a tagozatoknál.

Szintvizsga sikeres megszerzése után, a 9. évfolyam összefüggő szakmai gyakorlattól kezdve lehetősége van a tanulónak, hogy tanulószerződéssel az iskolán kívül (cégnél) teljesítse gyakorlati képzését, így további pénzbeli juttatásokat kaphatnak.
Tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi mértéke a Szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát veszi figyelembe. Ez

 • 70% esetén a mindenkori minimálbér 15%- nak az 1,2-szerese. (2018-ban nettó: 24 840 Ft)
 • 60% esetén a mindenkori minimálbér 15%- nak 1,1-szerese. (2018-ban nettó: 22 700 Ft)
 • 50% esetén a mindenkori minimálbér 15%- a (2018-ban nettó: 20 700 Ft)

Képzési rendszerünk

Szakgimnázium (régi szakközépiskolai rendszer)

9.-12. évfolyamon a tanulók a szakmai érettségi vizsgára készülnek, valamint ágazati szakmai képzésben is részesülnek. Az érettségit követően indul az egy évfolyamos szakképzés. A rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik.
Az oktatott szakmák részletes képzési szakmai programja elérhető iskolánk honlapjáról.

 

1. ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

Villamosipar és elektronika ágazat, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő. 
Tagozatkód: 0421   

Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol. A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az elektronikai technikus szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 523 02).

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

2. MŰSZAKI INFORMATIKUS

Informatika ágazat, informatika szakmacsoport                                                              
4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő.
Tagozatkód: 0422

Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol. A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a műszaki informatikus szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 481 05).

 

3. GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS

Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport                                                              
4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő.
Tagozatkód: 0423

Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy a német. A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 521 03).

 

4. IRODAI TITKÁR

Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport
4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő.
Tagozatkód: 0424

Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol. A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az irodai titkár szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 346 03).
Pályaalkalmassági követelmény: az angol nyelv értékelése és minősítése alóli felmentés kizáró ok. Egyéb követelmény nincs.

ügyvitel-taniroda

5. PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

Közgazdaság ágazat, közgazdaság szakmacsoport
4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő. 
Tagozatkód: 0425   

Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol. A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 344 01).
 

Szakközépiskola (régi szakmunkás/szakiskolai rendszer)

A nyolcadikos tanulók közül azok, akik elsősorban szakmai tudás miatt iratkoznak be szakképző intézménybe, 3 szakképzési évfolyam elvégzésével, tehát 17 éves korukra szakmát szerezhetnek. A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt készülhet fel az érettségi vizsgára. A rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi eredmények átlaga alapján történik. A szakközépiskolai képzésekre való felvétel feltétele, hogy az egészségügyi alkalmassági követelményeknek a jelentkező megfeleljen. Az erre vonatkozó orvosi szakvéleményeket a beiratkozáskor be kell mutatni. (Iskolánk nem szervez egészségügyi vizsgálatot.) Az oktatott szakmák részletes képzési szakmai programja elérhető iskolánk honlapjáról.

1. VILLANYSZERELŐ

Műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő.
Tagozatkód: 0431

Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv az angol. A szakképzési évfolyamok, a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a villanyszerelő szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 34 522 04)

villanyszerelő

2.IPARI GÉPÉSZ

Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport
3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő.
Tagozatkód: 0432

Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német. A szakképzési évfolyamok, a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet az ipari gépész szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 34 521 04)

ipari gépész

 

3. KÖZPONTIFŰTÉS – ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ

Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport
3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő.
Tagozatkód: 0433

Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német. A szakképzési évfolyamok, a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 34 582 09)

KÖZPONTIFŰTÉS - ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ

 

4. HEGESZTŐ

Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport
3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
Tagozatkód: 0434

Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német. A szakképzési évfolyamok, a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a hegesztő szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 34 521 06).

hegesztő

 

5. SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ

Szociális szakterület, szociális szolgáltatások szakmacsoport
3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő
Tagozatkód: 0435

Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német. A szakképzési évfolyamok, a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 34 762 01).
 

6. MŰANYAGFELDOLGOZÓ

Vegyipari szakterület, vegyipar szakmacsoport
3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 16 fő
Tagozatkód: 0436

Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy német. A szakképzési évfolyamok, a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a műanyagfeldolgozó szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 34 521 09).

 

Szakmai vizsgával rendelkezők felkészítése érettségi vizsgára

A szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló – közismereti tanulmányainak és teljesített szakmai követelménymoduljainak beszámításával – folytathatja tanulmányait olyan kétéves középiskolai képzésben, amely legalább 4 kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. A képzés követelményeinek teljesítése egyenértékű a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével.

Az érettségi vizsgán a tanuló a következő 4 kötelező közismereti vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:

 • magyar nyelv és irodalom,
 • történelem,
 • matematika,
 • idegen nyelv.

Amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának kell elismerni, így szakmai érettségi vizsgával fog majd rendelkezni a tanuló.

 

Érettségire épülő szakképzés

A sikeres érettségi vizsga után lehetőség van arra, hogy intézményünkben két év alatt szakképesítést szerezzenek a következő területeken:

1. Villamosipar ágazat, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az elektronikai technikus szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 523 02).

2. Informatika ágazat, informatika szakmacsoport
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a műszaki informatikus szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 481 05).

3. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 521 03).

4. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az irodai titkár szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 346 03).
Pályaalkalmassági követelmény: az angol nyelv alóli felmentés kizáró ok. Egyéb követelmény nincs.

5. Közgazdaság ágazat, közgazdaság szakmacsoport
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 344 01).