• Telefon : 49 542 180
15feb
2017
0

Gyakornoki program

Bukta Márta mb. igazgató asszony képviseletében, 2017. február 14-én Egerben részt vettünk a GINOP 5.2.5-16-2016 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások c. projekt észak-magyarországi regionális megnyitóján.

A regionális megnyitó célja a gyakornoki program fontosságának erősítése volt, amely a tagintézmények érdeke, a végzős diákjaink elhelyezkedését segíti.

Mivel a Szerencsi Szakképzési Centrum konzorciumi partnerségben áll a Gyakornoki program tekintetében országosan, így a megnyitón fontos információkkal gazdagodtunk.

 

A GYAKORNOKI PROGRAM ISMERTETÉSE DIÁKOKNAK

Gyakornoki program

Szerezz munkahelyet a Széchenyi 2020 Gyakornoki programjával!

GINOP 5.2.5-2016

Magyarország kormánya az Európai Unióval együttműködve átfogó programot hirdet a hazai, 25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatására.

A program bértámogatást ad mindazon cégeknek, amelyek e programban regisztrált gyakornokot alkalmaznak.

Mit biztosít Neked a gyakornoki program?

13,5 hónapon át biztos munkahely szerződéses munkaviszonyban

Akkor jelentkezhetsz a gyakornoki programba, ha

 • 25 évnél fiatalabb vagy a gyakornoki munkaviszony megkezdésekor,
 • van OKJ-s szakképesítésed (kivétel: 62-es szintkódú OKJ-s képesítéssel rendelkezők),
 • nem vagy nappali tagozatos tanuló,
 • nem állsz munkaviszonyban (és a kérelem benyújtása előtt sem álltál munkaviszonyban a támogatást igénylő céggel 30 napnál régebben),
 • regisztrálnod kell a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti illetékes járási hivatalnál az Ifjúsági Garancia Programba (IGP).

Ifjúsági Garancia Program (IGP)

Az Ifjúsági Garancia Program lényege, hogy azon 15-25 év közötti fiatalok számára, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya 4 hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget ajánl fel az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre vagy a tanulásra.

Az IGP-regisztrációról

Három dokumentumot kapsz a járási hivatalban:

 1. Megállapodás – ezt a dokumentumot tedd el magadnak megőrzésre
 2. Igazolás – ezt add oda a munkáltatónak
 3. Irányítólap – vidd el a területileg illetékes szakképzési centrumba

Ha gyakornokként elhelyezkedtél, tudasd a járási hivatal azon munkatársával, akivel a regisztrációt intézted!

INFORMÁCIÓK VÁLLALKOZÁSOKNAK

Magyarország Kormánya az Európai Unióval együttműködve átfogó programot hirdet a hazai, 25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatására, akik – sokszor éppen a szakmai gyakorlat hiánya miatt – szakmájukban nehezen kapnak állást.

A támogatás főbb elemei

OKJ-s végzettséggel rendelkező fiatal foglalkoztatása 9 hónapig (támogatott időszak) + 4,5 hónapig kötelező továbbfoglalkoztatás változatlan feltételekkel.

 • 9 hónapra 100%-os bér- és járuléktámogatás (br. 161.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig)
 • Munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek (munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt).
 • Cafeteria juttatás, ha a vállalkozás egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan.
 • A munkáltatót terhelő adó és járulékok.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében a támogatás mértéke kapcsolattartónként maximum havi bruttó 75.000 Ft a támogatott időszakra.
 • Vállalkozói kivét (abban az esetben, ha a vállalkozó maga a vállalati gyakornoki kapcsolattartó) a vállalati gyakornoki kapcsolattartónál meghatározott mértékig.

Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, munkavégzéshez:

 • A megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzését és/vagy átalakítását.
 • Anyagköltség (100.000 Ft-ot el nem érő kis értékű tárgyi eszközök összesen maximum 300.000 Ft értékben, pl. munkaruha, munkavédelmi felszerelés, stb.).
 • Eszközök és immateriális javak (az elszámolható költség maximum 25%-a lehet infrastrukturális és ingatlan beruházással együtt).
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.

A támogatást igénylők (pályázók) köre: a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások.

Azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek megfelelnek az alábbiaknak:

 • A vállalkozás év es átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt.
 • A vállalkozás legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik.
 • Az előző üzleti évben a saját tőke nem volt negatív, és nem csökkent a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá.
 • A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző évi árbevételt és a mérlegfőösszeget.
 • A vállalkozás ellen nincs folyamatban NAV végrehajtási eljárás.
 • A beadott pályázat az értékelési szempontok alapján minimum 45 pontot ér el.
 • A támogatást igénylő a pályázathoz mellékelte a területileg illetékes szakképzési centrum igazolását a megtörtént kapcsolatfelvételről.

A gyakornokkal szemben támasztott követelmények:

 • A munkaviszony megkezdésekor 25 évnél fiatalabb.
 • OKJ-s szakképesítése van, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket.
 • A foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem tanul, és nem is dolgozik.
 • Nincs felsőfokú végzettsége vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettsége.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylő vállalkozásnál nem állt munkaviszonyban 30 napnál régebben.
 • A fiatal a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti területileg illetékes járási hivatalnál az Ifjúsági Garancia Programban – a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően – igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a járási hivatal által kiadott igazolás szolgál.)

Kapcsolatfelvétel a szakképzési centrumokkal

Vállalkozások:

A pályázat beadása előtt vegye fel a kapcsolatot az Egri Szakképzési Centrummal (Szőke Csilla projektmenedzser 70/33-11-674)! (A pályázati dokumentáció kötelező eleme a kapcsolatfelvételt bizonyító igazolás.)

Gyakornokjelöltek:

A járási hivatal által kiállított Irányítólappal a lakóhely szerinti területileg illetékes szakképzési centrumot kell felkeresnie a gyakornokjelölteknek.

Bővebb információ: a területileg illetékes szakképzési centrumban

 • Egri Szakképzési Centrum: egriszc.hu
 • Miskolci Szakképzési Centrum: miskolci-szc.hu
 • Ózdi Szakképzési Centrum: ozdiszc.hu
 • Salgótarjáni Szakképzési Centrum: sszc.hu
 • Szerencsi Szakképzési Centrum: szszc.hu

Konzorciumvezető:

Győri Műszaki Szakképzési Centrum

Konzorciumi tag:

 • Egri Szakképzési Centrum
 • H-3300 Eger, Kertész u. 128.
 • +36-70-657-1912  www.egriszc.hu


Nincs hozzászólás

Hozzászólok