• Telefon : 49 542 180
15Júl
2014
0

Disputás eseménysorozat a Brassaiban!

Iskolánkban a 2013-14-es tanév második felében is folytatódott a Szólj Be(le)! Vitától hangos iskolák programsorozat.
A projekt célja a vitamódszer megismertetése szélesebb körben, elsősorban a mi iskolánkban és a régió más középiskoláiban.

Témája a diákok felnőtté válása volt. Azt a dilemmát jártuk körül, hogy milyen esélyekkel, milyen lehetőségekkel és főleg milyen készségek és tudás elsajátításával lehetnek a fiatalok sikeres felnőttek.

A projekt tartalmazott érzékenyítő drámafoglalkozást annak megvitatásával; osztályfőnöki órákat, melyek a téma megvitatását és a vitamódszer alapjainak elsajátítását célozták; a disputa alapjait megismertető társasjátékot; vitaversenyt, melyen keresztül a környék iskoláinak meghívásával a vita szélesebb körű népszerűsítését kívántuk megcélozni.

A drámafoglalkozás 

2014. március 27-én a Brassai épület 16-os termében a Szkéné Színház Kő, papír, olló című előadását tekinthették meg a végzős diákok.

Az előadás három középiskolás diák barátságán keresztül ábrázolta azt a folyamatot, ahogy a pályaválasztás felé közeledve szinte észrevétlenül beszivárog mindennapjaikba a szorongás. Először szembesülnek homályos jövőképükkel, az elköteleződés terhével, és az elszakadás kényszerűségével. Történetük során elérkeznek ahhoz a pillanathoz, mikor kénytelenek döntést hozni jövőjükkel kapcsolatban.
Ezen a ponton kezdődött a résztvevő diákokkal a közös játék. A szereplők dilemmáit együtt dolgozták fel, megteremtve a lehetőséget, hogy a tanulók, – a szereplők sorsán keresztül – önmagukról, jövőképükről beszélhessenek, játszhassanak.

Társasjáték

A társasjátékban a sikeres érveléshez szükséges készségek fejlesztésével, a vitatechnika alapjait szolgáló ismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megoldásával versenyeztek a csapatok. A játék a közösségi szerepvállalást is népszerűsíti, hiszen egy várost kellett minden csapatnak felépítenie a győzelemhez, majd képviseleti vita keretében megvitatnia, kié az élhetőbb város. A játék kellékeinek elkészítésében közreműködött a 10.E osztály.

Osztályfőnöki órák

Ezek keretében a tapasztalati tanulás módszerével járjuk körül a korábban már érintett problémát: a fiatalok döntési lehetőségeit, az iskolában szerezhető tudás, kompetenciák fontosságát, a világról szerzett tapasztalat életet alakító szerepét.

A foglalkozás segít a sikeres kommunikáció kialakításában, a konfliktusok megoldásában. Módszert kínál a problémák több szempontú megközelítéséhez, annak felismeréséhez, hogy a történésekben, véleményekben mindenkinek lehet igazsága.

Vitaverseny

A Brassaiban a régió három másik középiskolája részvételével vitaverseny zajlott 2014. április 16-án, a diák-önkormányzati napon. Vitatréning után, melyben más vitatípusokkal is ismerkedhettek a vendégdiákok, a Karl Popper-féle vitaformátumban feszíthették egymásnak érveiket a vállalkozó kedvű fiatalok.

A tételmondat: A tapasztalat a legjobb tanár.

A vitát akváriumbeszélgetés előzte meg iskolánk volt diákjainak közreműködésével. Ennek szerepe az, hogy a jelenlegi diákok találkozzanak olyan felnőttekkel, akik hitelesen képviselhetik álláspontjukat, útjukat pedig abban az alma materben kezdték, ahova a fiatalok is járnak. A versenyzők számára pedig újabb érvszerzési lehetőség volt a beszélgetés.

Vendégeink:                                    

  • Vincze Krisztina                                    
  • Bakos Gergő                                    
  • Varga Mihály

A vita fő dilemmája a tapasztalat és a tanulás fontossága körül forgott. Korábban már többféle módon is megvitattuk, körüljártuk a témát, a diákok a vitaprojekt egészén keresztül tulajdonképpen arról beszélgettek közvetve és közvetlenül, hogy mennyire fontos a tanulás, ezen keresztül a tapasztalati tanulás ahhoz, hogy sikeres felnőttek váljanak belőlük.

 

Minden résztvevőnek köszönjük a közreműködését, a diákoknak a befogadó légkört, aktivitást és a sok-sok segítséget!

A szervező tanárok: Demkóné Sinkovicz Andrea és Pázmándi Henriett